Modernizácia

Teplo predstavuje životnú kvalitu. Vyše 65 % konečnej spotreby energie súkromných domácností pripadá na teplo, ktorým sa vyhrievajú miestnosti. Množstvo odborníkov odporúča výmenu zastaraných vykurovacích telies za nové zariadenia s vyšším energetickým stupňom účinnosti. Dajú sa tým nielen ušetriť náklady na palivo, ale aj znížiť škodlivé emisie.

Pri výmene vykurovacieho telesa by ste si rozhodne mali overiť, či môžete naďalej používať svoj existujúci komín alebo či je potrebné prispôsobiť ho novým požiadavkám. Potrebné údaje (minimálny výtlačný tlak, teplota spalín, hmotnostný prietok spalín, menovitý tepelný výkon, prípadne menovitý tepelný príkon) nájdete v podkladoch k Vášmu vykurovaciemu telesu a takisto na výrobnom štítku. Na základe týchto údajov budú schopní kominár alebo odborná prevádzka posúdiť spôsobilosť existujúceho komína, príp. objasniť, ako bude potrebné dimenzovať nový komín.

Popri stave Vášho vykurovacieho telesa a systéme odvádzania spalín tu zohráva dôležitú úlohu tepelná izolácia Vášho domu. Prostredníctvom správne vykonaných izolačných opatrení na pivnici, vonkajších stenách a streche sa dajú ešte viac zredukovať energetické straty. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj stav okien a dverí. Termografia s pomocou termokamery zviditeľňuje tepelné mosty a signalizuje nedostatky na stavbách a nedostatočnú izoláciu. Informujte sa u kvalifikovaného poradcu v oblasti energií.