Modernizace

Teplo přispívá ke kvalitě života. Více než 65 % spotřeby energie v domácnostech se vydá na topení. Odborníci proto často doporučují vyměnit zastaralá topná zařízení za nová, která mají vyšší energetickou účinnost. Tím se nesníží pouze výdaje za teplo, ale také výrazně redukují emise.

Při výměně topného zařízení byste měli nechat celkově zkontrolovat, zda je možné používat komín ve stávajícím stavu nebo zda vyžaduje určitou rekonstrukci. Základní informace (jako minimální tlak, teplota kouřových plynů, objemový proud spalin, jmenovitý tepelný výkon či případně výhřevnost) najdete v podkladech k vašemu topnému zařízení a na typovém štítku. Na základě těchto dat může kominík či odborná firma posoudit, zda je stav komína vyhovující nebo v případě potřeby vyprojektovat komín nový.

Důležitou roli hraje vedle stavu vašeho topného zařízení a systému pro odvod kouřových plynů také zateplení vašeho domu. Dobrá tepelná izolace sklepních prostor, obvodových zdí a střechy vede k minimalizaci energetických ztrát. Také je třeba věnovat pozornost tomu, v jakém stavu se nacházejí okna a dveře. Při použití termovizní kamery je možné zjistit, kde se tvoří tepelné mosty a kde jsou případné stavební nedostatky, resp. nedostatečná tepelná izolace. Informujte se u kvalifikovaného energetického poradce.