Modernizacja

Ciepło jest składową komfortu życia. Ponad 65% zużycia energii w gospodarstwach domowych przypada na ogrzewanie pomieszczeń. Wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych na nowe sprzęty – o wyższej efektywności energetycznej – jest zalecana przez wielu ekspertów. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić paliwo, ale także obniżyć emisję szkodliwych substancji.

W przypadku wymiany urządzenia grzewczego powinieneś sprawdzić, czy istniejący komin może być dalej używany czy musi zostać wyremontowany. Niezbędne dane (minimalne ciśnienie tłoczenia, temperatura spalin, przepływ masowy gazów spalinowych, nominalna moc cieplna, ewentualnie moc cieplna paleniska) odnośnie tego znajdziesz w dokumentacji swojego urządzenia grzewczego oraz na tabliczce znamionowej. Na podstawie danych kominiarz lub fachowcy mogą ocenić istniejący komin pod względem jego przydatności względnie zaprojektować nowy komin do wybudowania.

Obok stanu Twojego urządzenia grzewczego i układu oczyszczania spalin ważną rolę w Twoim domu odgrywa izolacja cieplna . Przez prawidłowo wykonane prace izolacyjne w piwnicy, na ścianach zewnętrznych i na dachu można dodatkowo zmniejszyć straty energii. Również stan drzwi i okien odgrywa ważną rolę. Termowizja za pomocą kamery termowizyjnej uwidacznia mostki termiczne i wskazuje wady strukturalne i niewystarczającą izolację. Zasięgnij informacji odnośnie tego u wykwalifikowanego doradcy energetycznego.