Najčastejšie kladené otázky

Pre lužické brikety značky REKORD sú typické nasledovné vlastnosti:

 • vysoká výhrevnosť (5,3 kWh/kg, príp. 19 MJ/kg)
 • nízky podiel síry a popola
 • optimálny priebeh spaľovania
 • dlho pretrvávajúce sálanie tepla
 • vysoká tvarová odolnosť pri spaľovaní a nízke odieranie
 • čistá a nekomplikovaná manipulácia s nimi.

 

Pokyny na uskladnenie brikiet sú uvedené na papierovej taške alebo na príbalových letákoch v prípade balenia vo fólii.

Brikety, ktoré chcete uskladniť a ich obalové materiály musia byť suché a ochladnuté. Musia sa skladovať v dobre vetraných priestoroch, pričom je potrebné zabezpečiť cirkuláciu vzduchu medzi briketami. Brikety nikdy neskladujte v blízkosti zdrojov tepla. Pravidelne ich kontrolujte. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k samovznieteniu brikiet!

Silná tvorba čadu alebo dymu spravidla vypovedá o tom, že sa používa nesprávne palivo. Nesprávne v tomto prípade znamená:

 • Lakované alebo impregnované drevo
 • Vlhké drevo
 • Drevo s povrchovou úpravou
 • Drevotrieskové dosky a podobné
 • Odpad (predovšetkým plasty)
 • Nesprávny formát brikiet

Nechajte oheň dohorieť alebo vyhasnúť. Presvedčte sa, že zvyšky sú úplne ochladnuté a už netlejú a vyhoďte ich do smetníka.

Pred ďalším vykurovaním by ste mali skontrolovať kvalitu používaného paliva!

 

 

Kombinácia palivového dreva a hnedouhoľných brikiet je v zásade zmysluplná. Spravidla je potrebné zapáliť palivové drevo kvôli rýchlemu rozkúreniu a hneď ako oheň horí, priložiť brikety kvôli teplu a udržiavaniu sálania. Neustále pamätajte na to, že palivové drevo nesmie byť neošetrené a musí byť dostatočne vysušené, aby nedochádzalo k vzniku neželaných emisií. Za týmto účelom musí byť drevo najskôr dva roky uskladnené na suchom mieste, chránenom proti poveternostným vplyvom, aby sa neprekročila 20 %-ná prípustná zvyšková vlhkosť  (podľa spolkového zákona o ochrane pred imisiami).

Obalový materiál lužických brikiet značky REKORD sa dá zlikvidovať ako zvyčajne prostredníctvom smetnej nádoby určenej pre recyklovateľné materiály, v Nemecku označené logom „Grüner Punkt“ (pri baleniach s fóliou a zväzkových páskach) alebo prostredníctvom smetnej nádoby na starý papier (pri papierových taškách).

Horúci popol nikdy nesypte priamo do smetnej nádoby! Popol je nutné najskôr opatrne naplniť do ohňovzdorného kovového zásobníka, až kým úplne nevychladne. Dbajte na to, aby aj tento kovový zásobník stál na nehorľavom podklade (napr. kachličky, kameň), aby sa tento podklad nemohol poškodiť v dôsledku pôsobenia prípadného zvyškového tepla. Keď je už popol studený a nie je prítomné žiadne tlenie, môžu sa zvyšky pomaly vyprázdniť do nádoby na netriedený odpad.

Príčin môže byť niekoľko:

 • nesprávne palivo
 • nesprávne rozkúrenie
 • vkladanie nadmerného množstva paliva do vykurovacieho telesa
 • nesprávna regulácia vzduchu – tu si treba prečítať pokyny návodu na obsluhu vykurovacieho telesa

Skontrolujte, či s briketami REKORD zaobchádzate správne a prípadne si ešte raz prečítajte pokyny na obsluhu vykurovacieho telesa.

Začadené presklenie zvyčajne poukazuje na neodbornú obsluhu prístroja, ako je napríklad nesprávna regulácia vzduchu alebo používanie nesprávnych či nie veľmi kvalitných palív. Pokiaľ pri vykurovaní postupujete podľa návodu na obsluhu Vášho vykurovacieho telesa, nemalo by k takémuto znečisteniu dochádzať. Brikety, ktoré nezodpovedajú štandardu kvality lužických brikiet značky REKORD, ošetrené alebo príliš vlhké drevo môžu byť tiež dôvodom takéhoto znečistenia. Lužické brikety REKORD podliehajú neustálej a prísnej kontrole kvality a vynikajúco sa hodia na prevádzkovanie krbových kachlí. Znečistenú presklenú časť môžete po vychladnutí vyčistiť čistiacim prostriedkom na sklo, čističom na rúry alebo pomocou obvyklého prostriedku na drhnutie.

V návode na obsluhu zariadenia bývajú spravidla zodpovedané dôležité otázky. Ak by Vám napriek tomu niečo nebolo jasné, obráťte sa priamo na výrobcu zariadenia.

Tu je kompetentnou osobou okresný kominársky majster. Kontakt naňho nájdete v katalógu firiem, ako je napr. Zlaté stránky pod branžou kominári.

Používanie hnedouhoľných brikiet je dovolené iba v patrične overených ohniskách, ktoré výrobca vykurovacích telies v návode na obsluhu uviedol ako vhodné pre používanie hnedouhoľných brikiet. Vo všeobecnosti platí: hnedouhoľné brikety sa môžu používať iba vo vykurovacích telesách so zatvoreným spaľovacím priestorom, ktoré sú vybavené roštom s popolníkom. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu vykurovacieho telesa a v prípade neistoty alebo pochybností sa obráťte na výrobcu zariadenia.

Lužické brikety značky REKORD zodpovedajú vysokým nárokom ustanovení spolkového zákona o ochrane pred imisiami. Aby bolo spaľovanie dobré a čisté, treba dbať na:

Správne palivo

Správne ohnisko

Správnu manipuláciu

Na túto tému si stačí pozrieť náš film o produkte. Ďalším dobrým poradcom je návod na obsluhu prístroja od jeho výrobcu.