Cele mai frecvente întrebări

Brichetele REKORD din Lusacia sunt caracterizate de următoarele:

 • putere calorifică ridicată (5.3 kWh/kg sau 19 MJ/kg)
 • conţinut de sulf şi cenuşă scăzut
 • comportament de ardere optim
 • jar de lungă durată
 • grad ridicat de păstrare a formei în timpul arderii şi abraziune scăzută
 • manevrare curată şi deloc complicată

Informaţiile privind depozitarea sunt specificate pe sacul de hârtie sau pe interiorul ambalajului cu folie stretch.

Brichetele ce necesită depozitare şi ambalajul acestora trebuie să fie uscate şi în stare rece. Acestea trebuie depozitate în încăperi bine ventilate, fiind necesară asigurarea circulării aerului printre brichete. Nu depozitaţi niciodată brichete lângă surse de căldură. Verificaţi la intervale regulate. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate avea ca rezultat autoaprinderea brichetelor!

Fumul mult sau focul înăbuşit indică de regulă că se utilizează un combustibil neadecvat.

 • Lemn vopsit sau lăcuit
 • Lemn umed
 • Lemn placat
 • Plăci aglomerate sau material similar
 • Deşeuri (mai ales plastic)
 • Brichetă cu format incorect

Lăsaţi focul să se domolească sau să se stingă. Asiguraţi-vă că reziduurile s-au răcit complet şi nu mai ard cu incandescenţă, apoi aruncaţi-le la containerul de deşeuri reziduale.

Vă rugăm să verificaţi calitatea combustibilului corect înainte de a aprinde din nou focul!

În esenţă este chiar indicat să combinaţi lemn de foc şi brichete de lignit. De regulă, vă recomandăm să folosiţi lemn de foc pentru a porni rapid focul, apoi aşezaţi brichete când focul este aprins, pentru a menţine căldura şi jarul. Asiguraţi-vă întotdeauna că lemnul de foc nu este tratat şi că acesta este suficient de uscat pentru a preveni emisiile inutile. Lemnul trebuie să fi fost depozitat timp de doi ani într-un spaţiu uscat şi ferit de intemperii, astfel încât conţinutul de umiditate remanentă să fie mai puţin de procentul de 20% admis (conform Regulamentului federal privind controlul emisiilor).

Ambalajul brichetelor REKORD din Lusacia poate fi eliminat în mod obişnuit în containerele de reciclare "Punctul Verde" (folia de ambalare tip stretch şi colierele legăturilor) sau în containerele pentru deşeuri de hârtie (sacii de hârtie).

Nu puneţi niciodată cenuşă fierbinte în containerul de deşeuri! Cenuşa trebuie mai întâi depozitată într-un container metalic rezistent la incendiu până când se răceşte complet. Asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este amplasat containerul este de asemenea rezistentă la incendiu (de ex. plăci ceramice sau piatră), pentru a nu fi deteriorată de căldura remanentă. De îndată ce s-a răcit cenuşa şi nu mai este jar aprins, reziduurile pot fi golite lent în containerul de deşeuri reziduale.

Acest lucru poate avea la bază mai multe motive:

 • Combustibil neadecvat
 • Procedură de aprindere incorectă
 • Încărcare excesivă a echipamentului de încălzire
 • Reglare incorectă a aerului; citiţi instrucţiunile producătorului echipamentului de încălzire în acest sens.

Verificaţi manevrarea corectă a brichetelor REKORD şi, dacă este necesar, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de încălzire.

Fereastra acoperită de funingine indică de regulă funcţionarea incorectă a echipamentului, de ex. reglaj incorect al aerului sau utilizarea de combustibili neadecvaţi sau de slabă calitate. Această situaţie nu ar trebui să apară dacă utilizaţi echipamentul în modul specificat în instrucţiunile de utilizare ale echipamentului dumneavoastră de încălzire. Cauza poate fi brichete care nu îndeplinesc standardul de calitate al brichetelor REKORD din Lusacia sau lemn tratat sau prea umed. Brichetele REKORD din Lusacia sunt supuse unui control strict al calităţii, fiind deosebit de indicate pentru a fi utilizate în sobe cu lemne. În stare rece, geamul ferestrei murdare poate fi curăţat cu o soluţie de curăţare pentru geamuri, pentru cuptoare sau pastă abrazivă convenţională.

De regulă, răspunsul la toate întrebările importante se regăseşte în instrucţiunile de utilizare ale echipamentului. Dacă, totuşi, aveţi neclarităţi, vă rugăm să contactaţi producătorul echipamentului.

Persoana potrivită în acest sens este hornarul care are în gestiune coşurile de fum din zona dumneavoastră. Acesta poate fi găsit în cataloage de specialitate cum ar fi Paginile Aurii, la secţiunea "Hornari".

Brichetele de lignit pot fi utilizate numai în şeminee omologate, pentru care producătorul garantează în instrucţiunile de utilizare că sunt adecvate pentru brichete de lignit. În general sunt valabile următoarele: brichetele de lignit pot fi utilizate numai în echipamente de încălzire cu cameră de ardere închisă, care au grătar şi tavă pentru cenuşă. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de încălzire şi, dacă aveţi îndoieli, întrebaţi producătorul echipamentului.

Brichetele REKORD din Lusacia îndeplinesc cerinţele exigente ale Regulamentului federal german privind controlul emisiilor. Următoarele aspecte trebuie respectate pentru a asigura o ardere corectă şi curată:

Combustibilul adecvat

Şemineul corect

Manevrarea corectă

Pur şi simplu urmăriţi materialul video cu produsele noastre. Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta instrucţiunile de utilizare furnizate de producătorul echipamentului.