Časté dotazy

Lužické brikety REKORD se vyznačují těmito vlastnostmi:

 • vysoká výhřevnost (5,3 kWh/kg, resp. 19 MJ/kg)
 • nízká sirnatost a malý podíl popele
 • optimální hoření
 • dlouhá doba žhnutí
 • vysoká trvanlivost tvaru při manipulaci a malý oděr
 • čistá a jednoduchá manipulace

Informace o skladování jsou vytištěny na papírovém pytli či v případě fóliového balení na příbalovém letáku.

Brikety a jejich balení musejí při uskladňování vykazovat nízkou teplotu a být suché. Skladovací prostory musí být dobře větrané. Navíc je třeba zajistit mezi skladovanými briketami mezeru pro cirkulaci vzduchu. Nikdy neskladujte brikety v blízkosti tepelných zdrojů. Pravidelně provádějte kontrolu skladovaných produktů. Při nedodržení skladovacích pokynů může dojít ke samovznícení briket!

Když oheň nehoří pořádně nebo příliš kouří, znamená to zpravidla, že netopíte tím pravým. Pálit by se totiž neměly následující materiály:

 • natřené nebo napuštěné dřevo
 • vlhké dřevo
 • dřevo s povrchovou úpravou
 • dřevotříska a podobné materiály
 • odpad (zejména umělohmotný)
 • nevhodná velikost briket

Nechte oheň dohořet nebo vyhasnout. Když jste si jisti, že jsou zbytky zcela chladné a nežhnou, můžete je vyhodit do popelnice.

Předtím, než znovu zatopíte, se však ujistěte o kvalitě svého paliva!

 

 

Pokud chcete najít prodejce paliva ve svém okolí, využijte vyhledávání\&a| na našich stránkách.

Kombinovat palivové dříví s hnědouhelnými briketami je v zásadě rozumný postup. Dřevem lze většinou snadno a rychle zatopit. Když se oheň rozhoří, začněte přikládat brikety, které dobře udržují teplo a žár. Aby nevznikaly zbytečné emise, vždy se ujistěte, zda dřevo nebylo ošetřeno a zda je dostatečně vyschlé. Dřevo by mělo být dva roky skladováno na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy, aby bylo dosaženo 20% zbytkové vlhkosti, která je v této souvislosti maximálně přípustná (viz zákony na ochranu ovzduší).

Obaly lužických briket REKORD můžete likvidovat obvyklým způsobem jako každý jiný recyklovatelný odpad: fólie a stahovací pásky do kontejneru na plast a papírový obal do kontejneru na papír.

Nikdy nesypte horký popel do popelnice! Popel nejprve opatrně přendejte do žáruvzdorné kovové nádoby a počkejte, až zcela vychladne. Dbejte také na to, aby kovová nádoba stála na ohnivzdorném podkladě (jakým jsou např. dlaždice či kámen), a tak nemohlo dojít vlivem zbytkového tepla k žádným škodám. Vychlazený popel bez oharků můžete poté opatrně přesypat do popelnice.

Příčin může být několik:

 • nevhodné palivo
 • špatné roztopení kamen
 • přiložení přílišného množství paliva
 • nesprávná regulace vzduchu – najděte si příslušné pokyny v návodu k použití Vašeho topného zařízení

Zkontrolujte, zda brikety REKORD používáte dle našich pokynů a případně konzultujte s návodem vašeho topného zařízení.

Sklíčko znečištěné sazemi zpravidla naznačuje, že provoz topného tělesa není správný, ať už se jedná o špatnou cirkulaci vzduchu v kamnech nebo o nesprávné či nekvalitní palivo. Pokud dodržujete návod k použití, nemělo by k ničemu takovému docházet. Důvodem mohou být brikety, které nedosahují kvality lužických briket REKORD, stejně jako ošetřené nebo vlhké dřevo. U lužických briket REKORD se provádí pravidelně přísné kontroly jakosti, a proto se výborně hodí do krbových kamen. Když je sklíčko studené, můžete ho čistit přípravky na čištění skla, trouby nebo klasickou čisticí pastou.

Pokud hledáte kompetentního prodejce topných zařízení, můžete použít vyhledávání prodejců v sekci „topeniště“.

V návodu k použití jsou zpravidla osvětleny všechny důležité otázky. Pokud si však nejste zcela jisti, obraťte se přímo na výrobce či prodejce vašeho topného zařízení.

Odborníky v této oblasti jsou především kominíci. Kontaktní spojení na ně najdete např. v telefonním seznamu Zlaté stránky.

Hnědouhelné brikety můžete použít pouze v topných zařízeních, která byla odzkoušena a u nichž se v návodu k použití uvádí, že se v nich hnědouhelnými briketami může topit. V zásadě platí, že hnědouhelnými briketami lze topit v uzavřených spalovacích prostorech s roštem a popelníkem. Pozorně si prosím přečtěte návod k použití vašeho topného zařízení a v případě pochybností se obraťte přímo na výrobce.

 Lužické brikety REKORD splňují svými parametry přísné legislativní předpisy. Aby spalování bylo správné a „čisté“, je třeba dbát na následující:

Der richtige Brennstoff

Die richtigen Feuerstätte

Die richtiger Handhabung

Podívejte se na náš film a hned budete vědět víc! Další informace také najdete v návodu k použití od výrobce vašeho topného zařízení.