Najczęściej zadawane pytania

Brykiety Łużyckie REKORD charakteryzują się

 • wysoką wartością opałową (5,3 kWh/kg lub 19 MJ/kg)
 • niską zawartością siarki i popiołu
 • optymalną palnością
 • długo utrzymującym się żarem
 • wysoką stabilnością formy podczas spalania i niską ścieralnością
 • czystą i nieskomplikowaną obsługą.

Wskazówki dotyczące składowania można znaleźć na papierowej torbie lub na wkładce w opakowaniu foliowym.

Przechowywane brykiety i ich opakowania muszą być suche i chłodne. Składowanie ma się odbywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i trzeba zagwarantować cyrkulację powietrza pomiędzy brykietami. Nigdy nie składować brykietów w pobliżu źródeł ciepła. Regularnie sprawdzać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do samozapłonu brykietów!

Duże rozprzestrzenianie się dymu jest z reguły oznaką złego paliwa. Złe oznacza tu:

 • drewno malowane lub nasycone
 • drewno wilgotne
 • drewno powlekane
 • płyty wiórowe lub podobne
 • śmieci (przede wszystko tworzywo sztuczne)
 • zły format brykietu

Pozwól, by ogień się wypalił lub wygasł. Upewnij się, że pozostałości są całkowicie schłodzone i już się nie żarzą i usuń odpady do pojemnika na odpady.

Sprawdź przed następnym ogrzewaniem jakość właściwych paliw!

 

Aby znaleźć najbliższy punkt sprzedaży, należy skorzystać z naszej wyszukiwarki dystrybutorów.

Łączenie drewna opałowego i brykietów węgla brunatnego w zasadzie ma sens. W ogóle należy spalać drewno opałowe w celu szybkiego ogrzewania, a gdy tylko ogień się rozpali - dokładać brykiety do utrzymania ciepła i żaru. Zawsze należy upewnić się, że drewno jest nieobrobione i zostało wystarczająco osuszone, by nie powstawały niepotrzebne emisje. W tym celu drewno musi być dwa lata przechowywane w suchej, chronionym przed wpływami atmosferycznymi miejscu, tak by dopuszczalna pozostała wilgoć w wysokości 20% nie została przekroczona (wg Federalnej Ustawy o ochronie przed imisjami).

Opakowanie brykietów łużyckich REKORD może być utylizowane jak zwykle przez kontener na surowce wtórne z "zieloną kropką" (na opakowaniu foliowym i na taśmach opasających wiązki brykietów) lub do kontenera na makulaturę (papierowe torby).

Nigdy nie wrzucaj gorącego popiołu bezpośrednio do śmietnika! Popiół musi być najpierw ostrożnie przełożony do ogniotrwałego pojemnika metalowego aż do całkowitego schłodzenia. Upewnij się, że również metalowy pojemnik stoi na ogniotrwałym podłożu (na przykład płytki, kamień), aby nie został uszkodzony przez ewentualne gorące resztki. Jeśli popiół jest już zimny i nie ma już żaru, resztki można powoli opróżnić do kosza na śmieci.

Może tu być kilka przyczyn:

 • złe paliwo
 • nieprawidłowe rozpalanie
 • nadmierna ilość wsadu w urządzeniu grzewczym
 • zła regulacja powietrza, odnośnie tego należy doczytać w instrukcji obsługi urządzenia grzewczego.

Proszę sprawdzić prawidłową obsługę dla brykietów REKORD i doczytać w danym razie w instrukcji obsługi urządzenia grzewczego.

Okopcona szyba widokowa wskazuje zwykle na nieprawidłową obsługę urządzenia, na przykład na niewłaściwą regulację powietrza lub użycie niewłaściwych lub gorszych paliw. Jeśli ogrzewasz swoje urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, to nie powinno się to zdarzyć. Brykiety, które nie odpowiadają standardowi jakości łużyckiego brykietu REKORD, drewno wstępnie przetworzone lub zbyt wilgotne może być tego powodem. Łużycki brykiet REKORD podlega stałej i ścisłej kontroli jakości i nadaje się wspaniale do pracy pieców kominkowych. Zanieczyszczoną szybę widokową można czyścić w stanie schłodzonym za pomocą środków do czyszczenia szkła, piekarników lub konwencjonalnym mleczkiem do czyszczenia.

W instrukcji obsługi urządzenia wyjaśnione są w zasadzie wszystkie ważne kwestie. Jeśli mimo to istnieją niejasności, prosimy skontaktować się bezpośrednio z producentem urządzenia.

W tej sprawie jest kompetentny regionalny mistrz kominiarstwa. Kontakt do niego można znaleźć w książkach branżowych, jak np. na Żółtych Stronach, w branży kominiarze.

Stosowanie brykietów z węgla brunatnego jest dozwolone tylko w kominkach odpowiednio sprawdzonych i wydanych z gwarancją przez producenta urządzenia grzewczego, oddanych do dyspozycji wraz z instrukcją obsługi w wersji dla brykietów z węgla brunatnego. Generalnie obowiązuje zasada: Brykiety z węgla brunatnego mogą być stosowane tylko w urządzeniach grzewczych z zamkniętą komorą spalania, w których jest ruszt z popielnikiem. Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia grzewczego i zwróć się w razie wątpliwości do producenta urządzenia.

Łużyckie brykiety RECORD spełniają wysokie wymagania Ustawy Federalnej o ochronie przed imisjami. Aby mogło zachodzić dobre i czyste spalanie, należy zwracać uwagę na:

Prawidłowe paliwa

Odpowiednie palenisko

Prawidłowa obsługa

Wystarczy po prostu obejrzeć nasz film o produkcie. Idąc dalej można szukać porady w instrukcji producenta urządzenia.