Prohlášení o ochraně osobních dat / informace pro uživatele

Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za sběr, zpracování a užívání vašich osobních dat ve smyslu německého zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně dat je společnost Lausitz Energie Bergbau AG, se sídlem na adrese Vom-Stein-Straße 39, 03050 – Cottbus, Německo.

V případě dotazů ohledně ochrany dat kontaktujte prosím našeho odpovědného pracovníka:

Leagplatz 1
Odpovědný pracovník pro ochranu dat

Vom-Stein-Straße 39
03050 – Cottbus, Německo

E-mail: datenschutz@leag.de

Sběr a zpracování osobních dat

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a řídíme se přitom platnou legislativou o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

To je také důvodem, proč bez vašeho souhlasu žádná osobní data prostřednictvím našich internetových stránek neshromažďujeme. Pokud chcete odebírat newslettery, tj. informace o novinkách, nebo nás požádáte o kontakt, návštěvu či sponzorování, je na vašem rozhodnutí, zda tyto služby chcete využívat a zda nám k tomu dáte k dispozici potřebné osobní údaje či nikoliv. Údaje používáme, abychom mohli odpovědět na vaše žádosti, zpracovat vaši zakázku či vám umožnit přístup ke speciálním informacím či nabídkám. Pokud se rozhodnete pro odběr newsletterů, zprostředkujeme vaše data společnosti Cleverreach, která v rámci svých služeb newslettery připravuje, zpracovává a rozesílá.

Při návštěvě našich internetových stránek ukládáme vaše přístupové údaje.  V tomto případě sbíráme data výhradně ke statistickým účelům a identita uživatele zůstává anonymní. Ke sbíraným údajům patří například čas, kdy stránky otevřete, doba, kterou na nich strávíte, a internetové stránky, jež jste rozklikli. Internetové stránky cz.brikett-rekord.de používají při otevření takzvané cookies (viz níže).

Zabezpečení SSL

Z důvodů bezpečnosti a ochrany přenosu důvěryhodných informací, tj. například v případě požadavku, který nám jakožto provozovateli internetových stránek pošlete, používáme pro zabezpečení kódování SSL. Jedná se o šifrované spojení, které poznáte podle toho, že se v prohlížeči v řádku s adresou stránky změní „http://“ na „https://“ a tamtéž se také objeví symbol klíče.

Když je kódování SSL aktivováno, nemohou číst údaje, které nám předáváte, třetí strany.

Cookies

Pro analýzu našich internetových stránek používáme takzvané cookies, díky nimž můžeme svou prezentaci na internetu celkově zefektivnit a používání stránek uživatelům usnadnit. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na zařízení, které při prohlížení stránek používáte. Většinou se jedná o dočasné cookies. Tento typ cookies se po uzavření prohlížeče automaticky z pevného disku smaže. Vedle těchto cookies se používají také takzvané trvalé cookies, které na vašem zařízení zůstávají a při opětovném otevření našich stránek nám vaši opakovanou návštěvu umožní poznat.  Používání cookies lze zamezit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. V takovém případě však nemusíte mít možnost plně využívat všechny funkce webu.  

Návod, jak smazat cookies v nejčastějších prohlížečích, najdete na těchto internetových adresách:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.com/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Apple Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/mac

Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.10/de/cookies.html

Informace o webové analytické službě Google Analytics

Abychom pro vás mohli nadále zlepšovat naše internetové stránky, shromažďujeme obecné informace (např. jaké stránky jste otevřeli, jaký prohlížeč použili a kolik času jste na stránkách strávili). Tyto údaje nemají charakter osobních dat. Společnost REKORD Brikett ani provozovatelé analytických nástrojů nezpracovávají informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele zpětně identifikovat.

Pro analýzu dat používáme webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics využívá textové soubory označované jako tzv. cookies, které se uloží na vašem počítači a umožňují analyzovat, jak stránky používáte. Informace získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizování internetového protokolu (IP) se vaše IP adresa Googlu v členských státech Evropské unie a v rámci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese IP adresa v kompletní podobě a zkrátí až tam. Google používá uvedené informace z pověření provozovatele internetových stránek k vyhodnocení toho, jak stránku používáte, k vytvoření zpráv o aktivitě na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování dalších služeb, které se týkají aktivity na stránce a používání internetu. Google Analytics nepropojuje vaši IP adresu identifikovanou prohlížečem s jinými svými daty. Ukládání cookies můžete blokovat pomocí nastavení softwaru prohlížeče. Upozorňujeme ale, že v takovém případě nemusíte mít možnost plně využívat funkce stránek. Dále je také možné zamítnout, aby Google evidoval či zpracovával data, která pomocí cookies zjistí o vašem způsobu používání stránek (včetně vaší IP adresy). Blokování lze nastavit, pokud si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně dat najdete na následujících internetových stránkách: http://www.google.com/analytics/terms/de.html či https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že na těchto stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kódování „anonymizeIp“, jež zajišťuje anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

Odkazy na další internetové stránky

Naše stránky obsahují odkazy na další internetové stránky. Při jejich využití stránky společnosti REKORD Brikett opouštíte a dostáváte se mimo oblast platnosti tohoto prohlášení o ochraně dat.  Za obsah a ochranu dat jiných internetových stránek nezodpovídáme – odpovědnost nese výlučně provozovatel příslušných stránek.

Využívání pluginů sociálních sítí

Pluginy sociálních sítí představují aplikace, jež umožňují prostřednictvím různých poskytovatelů otevřít či sdílet obsah našich internetových stránek.

Na stránkách, které tyto pluginy obsahují, se v okamžiku rozkliknutí vytvoří přes váš prohlížeč přímé propojení se serverem příslušné sítě. Síť tím získá informace o používání stránek. Pokud jste v daném okamžiku přihlášeni k některé síti, může být návštěva našich internetových stránek a všech interakcí, které s pluginy sociálních sítí souvisí (například kliknutí na tlačítko „like“, vytvoření komentáře ad.), přiřazeno k vašemu profilu a sociální sítí uloženo. Uložení dat nelze vyloučit ani v případě, kdy nemáte vlastní profil. Upozorňujeme, že přitom jakožto poskytovatel našich webových stránek neobdržíme / nemáme žádné informace o obsahu dat a jejich užití na straně sociálních médií. Za účelem minimalizace sběru dat sociálními sítěmi se před užíváním našich internetových stránek z příslušných sociálních sítí odhlaste.

Na naše stránky jsou navázány funkce sítí Youtube.

Na těchto odkazech najdete prohlášení o ochraně dat příslušných provozovatelů:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Souhlas

Vaše osobní data zpracováváme pouze s vaším souhlasem, který můžete kdykoliv odvolat. S vašimi osobními daty pracujeme jako s důvěryhodnými informacemi a poskytujeme je externím poskytovatelům služeb pouze v případě, kdy to je nezbytné pro plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů či poptávek. V případě odběru newsletterů doprovodného blogu poskytujeme vaši emailovou adresu za účelem zpracování a rozesílání newsletterů společnosti Cleverreach (https://www.cleverreach.com/de/funktionen/datenschutz/eu-dsgvo/). Ta je jakožto externí poskytovatel zavázána k důvěrnému a bezpečnému zacházení s daty a použít váš email může pouze v případě, kdy to je pro zpracování a rozesílání našich newsletterů nezbytné.

V ostatních případech poskytujeme vaše osobní data pouze za předpokladu, že s tím předem výslovně souhlasíte, nebo v případech, kdy to je nezbytné pro šetření trestních činů. Poskytnutí údajů úřadům či státním institucím s právem na informace je možné pouze, pokud k tomu vyvstane zákonná povinnost či to nařídí soud. Vaše zájmy ochrany se zohledňují dle zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. Na základě zákonných předpisů můžeme být eventuálně povinni poskytnout vaše data třetím stranám. Těmto žádostem vyhovíme pouze v nezbytně nutných případech a v rámci legislativních povinností. Váš případný souhlas s poskytnutím dat dalším subjektům můžete kdykoliv bez udání důvodů odvolat.

Bezpečnost

Přistupujeme k technickým a organizačním opatřením, která jsou pro ochranu vašich osobních údajů nezbytná, aby nedošlo ke ztrátě, falšování či manipulaci s daty, resp. aby k vašim osobním údajům neměly přístup neoprávněné osoby. V rámci technických možností aplikujeme opatření, jež zaručují dostatečně vysokou úroveň bezpečnosti.

Právo na informace a opravu

Obecně platí, že každý má právo na informaci, v jaké míře jsou na naší straně zpracovávány osobní údaje přiřazené k jeho osobě.  Pokud jsou takovéto osobní údaje u společnosti REKORD Brikett uloženy a zpracovávány, získá příslušná osoba na vyžádání informace o druhu osobních údajů, jejich původu, účelu jejich zpracování a externích poskytovatelích resp. internetových stránkách, kde se data zveřejňují.

Žádosti o informace v souvislosti s osobními daty směřujte v písemné podobě společnosti Lausitz Energie Bergbau AG na adrese Vom-Stein-Str. 39, 03050 – Cottbus, Německo. Žádost musí být podepsána osobou, jež se chce o záležitostech v souvislosti se svými osobními daty informovat.  Odpověď zasíláme na registrovanou adresu.

Vymazání dat

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu, která je pro plnění výše uvedených účelů nezbytná. Disponujete přitom právem vaše údaje okamžitě nechat vymazat. Pokud by vaše žádost o vymazání dat nebyla v souladu s legislativními lhůtami nebo by následně znemožňovala plnění účelu, budeme vás o tom bez odkladu informovat.