Správna obsluha

Ako mám vykurovať s BRIKETAMI REKORD?

Pre čisté a účinné spaľovanie je dôležitý správny výber pevného paliva, prívod kyslíka, ako aj optimálny vývoj teploty v spaľovacom priestore. Pri používaní hnedouhoľných brikiet je dôležité správne počiatočné teplo. Na tento účel by sa mali používať vhodné podpaľovače a dostatočné množstvo podpaľovacieho dreva. Na vyrovnanom, horúcom sálavom lôžku sa brikety zapália najlepšie. Pri zohrievaní ešte studeného spaľovacieho priestoru je preto mimoriadne dôležité postarať sa o primerane vysoké počiatočné teplo, a to prostredníctvom vhodného podpaľovača a podpaľovacieho dreva.

1. Zapálenie ohňa

Na rošt položte 2 až 3 drevené polená. Na tieto polená  poukladajte cca 2 vrstvy podkurovacieho dreva a podpaľovača. Prívod vzduchu prepnite do polohy „Zapáliť“ alebo „Max“. Zapáľte podpaľovače a zatvorte dvierka na ohnisku. Keď sa zapáli všetko palivo, nastavte podľa potreby prívod vzduchu.

2. Prikladanie brikiet

Keď sa vytvorí základná pahreba, poukladajte na uhlíky 3 až 4 brikety a nechajte medzi nimi dva až tri centimetre širokú medzeru. Aby sa brikety čo najrýchlejšie rozhoreli, je na chvíľu potrebné úplne otvoriť regulátor prívodu vzduchu. Keď sa brikety úplne rozhoria, znížte prívod vzduchu na normálny prevádzkový stupeň.

3. Prikladanie paliva

spaľovanie hnedého uhlia brikety, plameň a palice

Pred priložením paliva upravte pahrebu prehrabaním. Priložte niekoľko brikiet a drevených polien a na chvíľu úplne otvorte prívod vzduchu. Keď sa palivo úplne rozhorí, znížte prívod vzduchu tak, aby ste dosiahli požadovaný tepelný výkon, resp. nastavili prevádzku na nočný režim.

Na základe vysokého podielu pevných zložiek musí byť pri spaľovaní hnedouhoľných brikiet cez rošt na dne spaľovacieho priestoru privádzaného viac spaľovacieho vzduchu ako pri spaľovaní dreva. Preto sú hnedouhoľné brikety povolené iba pre vykurovacie zariadenia, ktoré majú na dne spaľovacieho priestoru spaľovací rošt a popolník. Pri správnej regulácii vzduchu časť potrebného spaľovacieho vzduchu obmýva brikety zdola. Ostatný spaľovací vzduch je privádzaný – ako aj pri štiepanom palivovom dreve – cez už popísaný sekundárny vzduch.

Za účelom zachovania nízkej hladiny emisií a optimálneho využitia paliva musia plyny, vznikajúce pri spaľovaní, zostať v spaľovacom priestore tak dlho, kým sa čo možno najdokonalejšie nespália. Veľký význam má pritom optimálny prívod vzduchu - príliš malé množstvo vzduchu má za následok nedostatok kyslíka a vedie k nedokonalému spaľovaniu. Príliš veľa vzduchu zas môže viesť k preťaženiu vykurovacieho zariadenia alebo – v závislosti od druhu a miesta prívodu – k zníženiu teploty v spaľovacom priestore a teda k zníženiu stupňa účinnosti. Rozhodne sa riaďte pokynmi návodu na obsluhu výrobcu Vášho zariadenia.