Prawidłowa obsługa

Jak mam ogrzewać za pomocą brykietów REKORD?

W czystym i wydajnym spalaniu chodzi o właściwy wybór paliwa, dostarczenia tlenu oraz optymalny rozwój temperatury w piecu. W stosowaniu brykietów REKORD z węgla brunatnego ważne jest prawidłowe ciepło startowe. Do tego celu powinny być wykorzystywane odpowiednie podpałki i drewno na podpałkę w wystarczającej ilości. Na równomiernym, gorącym podłożu z żaru brykiety zapalają się najlepiej. Podczas nagrzewania jeszcze zimnego paleniska jest dlatego szczególnie ważne, aby zatroszczyć się o odpowiednią podpałkę i drewno do rozpalania do odpowiednio wysokiego ciepła startowego.

1. Rozpalanie ognia

Umieścić na ruszcie 2 do 3 kawałków drewna. Ułożyć na nich w stos ok. 2 warstwy drewnianej rozpałki i podpałki. Ustawić dopływ powietrza w pozycji „Rozpalanie” lub „Max”. Zapalić podpałkę i zamknąć drzwiczki komory paleniskowej. Regulować dopływ powietrza do momentu, aż rozpali się całe paliwo.

2. Nakładanie brykietu

Po utworzeniu się żaru położyć na nim 3-4 brykiety w odstępie szerokości palca od siebie. Aby brykiet szybciej się rozpalił, należy na krótki czas całkowicie otworzyć przepustnicę powietrza. Po rozpaleniu się brykietu, zmniejszyć dopływ powietrza do trybu pracy normalnej.

3. Dokładanie paliwa

spalanie brykietów z węgla kamiennego, płomieni i żar

W celu dołożenia paliwa rozniecić żar. Dołożyć kilka brykietów oraz kawałków drewna i otworzyć na krótko całkowicie dopływ powietrza. Po rozpaleniu się paliwa, zmniejszyć dopływ powietrza dla żądanej ilość oddawanego ciepła lub ustawić na tryb nocny.

Ze względu na wysoki udział składników stałych przy spalaniu brykietów z węgla brunatnego musi być doprowadzona przez ruszt na dnie paleniska większa ilość powietrza do spalania niż podczas spalania drewna. Brykiety z węgla brunatnego są zatem dozwolone tylko dla palenisk, które posiadają na dnie paleniska ruszt oraz popielnik. Przy właściwej regulacji powietrza część koniecznego powietrza do spalania dociera do brykietów od dołu. Pozostała część powietrza do spalania tak jak w przypadku szczap drewna jest doprowadzana przez powietrze wtórne.

Dla niskich emisji i optymalnego wykorzystania paliwa gazy powstające w trakcie spalania muszą pozostać tak długo w gorącym piecu, aż się możliwie jak najdokładniej spalą. Duże znaczenie ma tutaj optymalny dopływ powietrza: zbyt mało powietrza prowadzi do braku tlenu i niepełnego spalania. Zbyt dużo powietrza może natomiast doprowadzić do przeciążenia paleniska lub w zależności od rodzaju i miejsca doprowadzania do obniżenia temperatury w komorze spalania, a tym samym do redukcji efektywności spalania. Przestrzegaj koniecznie instrukcji obsługi wydanej przez producenta Twojego urządzenia.