Továreň na výrobu brikiet Schwarze Pumpe

Spracovateľský závod Schwarze Pumpe sa nachádza v Dolných Lužiciach, približne 130 km južne od Berlína, na pomedzí s Poľskom a Českom. Továreň na výrobu brikiet v lokalite Schwarze Pumpe je v súčasnosti najmoderšou a najinovatívnejšou svojho druhu v Európe. Ťažba surovín a výroba elektrickej energie, výroba palív a technologický výskum sa tu navzájom prelínajú a zabezpečujú účinné a ekologické reťaze tvorby pridaných hodnôt.

Upraviť znamená optimálne uplatniť zvláštnu hodnotu určitej suroviny. Spracovaním, sušením v kogenerácii a formovaním hnedého uhlia sa v procese úpravy dosahuje zvyšovanie výhrevnosti a zlepšovanie úžitkových vlastností. Prísny manažment kvality – od surovín cez výrobu až po logistiku – garantuje všeobecne vysokú kvalitu paliva.

Približne päť percent surového hnedého uhlia ťaženého v lužickom revíri spracúva Lausitz Energie Bergbau AG Schwarze Pumpe na vysoko kvalitné krbové brikety a efektívne priemyselné palivá. Pritom sa používa výlučne hnedé uhlie z povrchovej ťažby vo Welzow-juh a Nochten, ktoré sa vyznačuje mimoriadne nízkym obsahom popola a síry. Moderné odprašovacie zariadenia sa starajú o prevádzku spracovateľských zariadení s nízkymi škodlivými emisiami.