Závod ve Schwarze Pumpe

Energetický komplex Schwarze Pumpe leží v německé Dolní Lužici, přibližně 130 km jižně od Berlína, nedaleko českých a polských hranic. Tento průmyslový komplex patří k nejmodernějším a nejinovativnějším závodům svého druhu v Evropě. Těžba uhlí jde zde ruku v ruce s výrobou elektrické energie a produkce paliva je úzce napojena na technologický výzkum. Díky tomu jsou zdejší procesy pro vytváření nových hodnot velmi efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Při zušlechťování suroviny, tj. jejím zpracování na hodnotnější produkty, jde především o optimální využití jejího potenciálu. V tomto případě se adekvátním zpracováním hnědého uhlí, jeho sušením s kogenerací elektřiny a tepla a následným lisováním do podoby cílového produktu dosahuje vyšší výhřevnosti a lepších užitných vlastností. Kvalita palivového produktu je stabilně vysoká, na čemž má mimo jiné také velký podíl přísný systém řízení jakosti, který dohlíží na celý proces, a to od těžby až po rozvoz finálních výrobků.

Necelých pět procent uhlí, které se v lužickém revíru vytěží, zpracovává společnost Lausitz Energie Bergbau AG v závodě Schwarze Pumpe na kvalitní krbové brikety a vysoce účinné průmyslové palivo. Pro tyto produkty se používá výhradně uhlí z dolů Welzow-Süd a Nochten, které má nízkou sirnatost a při spalování produkuje malé množství popele. Součástí výrobní technologie jsou i moderní odprašovací zařízení, díky nimž je provoz celého komplexu nízkoemisní.