Vrelo odporúčané

Moderné ohniská na pevné palivá spĺňajú tie najvyššie požiadavky. Sú bezpečné, majú pekný tvar a ľahko sa obsluhujú. Na základe prepracovanej techniky spaľovania sa dajú prevádzkovať mimoriadne účinne a s nízkymi škodlivými emisiami.

Flexibilné a komfortné

Uznávaní výrobcovia ponúkajú široký výber vysoko kvalitných vykurovacích zariadení, ktoré sú schválené na používanie s drevom a hnedouhoľnými briketami a sú riadne otestované. Takto môžete optimálne využívať výhody každého druhu paliva a navzájom ich inteligentne kombinovať. Dbajte na prítomnosť roštu v dolnej časti spaľovacieho priestoru a tiež na prítomnosť popolníka.
V zásade rozlišujeme medzi takzvanými ohniskami na lokálne vykurovanie samostatných miestností, ako sú krbové kachle a krby a kotlom na tuhé palivo s vykurovacím okruhom („ústredné kúrenie“). Do úvahy prichádza aj kombinácia so solárnym zariadením, prepojená prostredníctvom akumulačného zásobníka. Odborníci v tomto prípade hovoria o „hybridnom vykurovaní".

 

Individuálne riešenia

Či už ako samostatné alebo len ako doplnkové kúrenie, ako ohnisko na vykurovanie jednej miestnosti,
vykurovacie kotle alebo vo vzájomnej kombinácii ako moderný hybridný systém:
Zariadenie na tuhé palivo, vhodné na používanie hnedouhoľných brikiet, sa dá využívať mnohostranne a flexibilne – úplne podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Poraďte sa so svojou odbornou prevádzkou o komponentoch a systémových riešeniach!

Ohnisko na lokálne vykurovanie samostatných miestností

Krbové kachle

Krbové kachle – nazývané aj švédska pec – sú ideálnym zdrojom tepla pre všetkých tých, ktorí chcú rýchlo, za výhodnú cenu a bez väčších stavebných rekonštrukcií vniesť medzi svoje štyri steny zážitok „ohňa“. Pri krbových kachliach ide o sériovo vyrábané ohniská s kovovou základnou konštrukciou. Ponúkajú sa v nespočetných variáciách tvarov a farieb, s obložením z kovu, keramiky alebo mastenca.

Spaľovací priestor je spravidla obložený minerálnymi materiálmi a mal by byť vybavený roštom, príp. pohyblivým roštom. Na používanie hnedouhoľných brikiet sa okrem toho odporúča zariadenie s väčším popolníkom.

Krbové kachle odovzdávajú do obytného priestoru pomerne rýchlo teplo v podobe sálavého a konvekčného tepla. Prívod spaľovacieho vzduchu sa uskutočňuje cez miestnosť, v ktorej sú kachle nainštalované alebo k nemu môže dochádzať mimo budovy.


Krátky prehľad

 • Cenovo výhodné
 • Jednoduchá inštalácia
 • Rýchle odovzdávanie tepla
 • Pri sťahovaní sa do iného bytu sa dajú vziať so sebou

Liatinová pec / pec na uhlie

Liatinová pec, príp. pec na uhlie je mladším súrodencom krbových kachlí. Jej dizajn je podstatne menej náročný a v popredí je skôr jej praktické využitie. Hoci sa neprávom sa označuje aj ako „všežravec“, mnohé z týchto zariadení dokážu popri dreve a hnedouhoľných briketách spaľovať aj produkty z čierneho uhlia. Vždy si pri nich treba presne preštudovať údaje výrobcu!

Liatinová pec (nazývaná aj „vykurovacie teleso na lokálne vykurovanie“) býva zhotovená z ocele alebo z liatiny a spravidla nemá na vonkajšom tele žiadne minerálne akumulačné plochy. Kompaktný spaľovací priestor je koncipovaný na plytké spaľovanie (s plnením paliva v jednej vrstve, kratšie trvajúce a s viditeľným plameňom, keď sa dno spaľovacieho priestoru nachádza na úrovni dvierok) alebo plné spaľovanie (s plnením väčšieho množstva paliva, dlhšie trvajúce, keď sa dno spaľovacieho priestoru nachádza pod úrovňou dvierok)– bez presklenia alebo s malou sklenou plochou ako klasické krbové kachle.

Krátky prehľad

 • Cenovo veľmi výhodné
 • Malý pôdorys
 • Veľmi robustné
 • Prenosné

Kachľová pec / Výmenník

Či sa už rozhodnete pre minimalistický moderný alebo tradičný rustikálny dizajn – kachľová pec je pojmom, ktorý v sebe zahŕňa pocit pohody a útulnosti. Teplovzdušná kachľová pec – nazývaná aj akumulačná pec– pozostáva z priemyselne zhotoveného kovového spaľovacieho priestoru, príp. z vykurovacieho telesa so sériovo zapojeným výmenníkom tepla. Tento je obklopený samostatne obloženou spaľovacou komorou. Táto komora sa skladá z minerálnych konštrukčných materiálov (napr. kachličky, šamot, atď.).

Spaľovací priestor je spravidla obložený minerálnymi materiálmi a v závislosti od druhu zariadenia je vybavený plytkým spaľovaním (s plnením paliva v jednej vrstve, kratšie trvajúce s viditeľným plameňom, keď sa dno spaľovacieho priestoru nachádza na úrovni dvierok) alebo plným spaľovaním (s plnením väčšieho množstva paliva, dlhšie trvajúce, keď sa dno spaľovacieho priestoru nachádza pod úrovňou dvierok). Dôležité: aby ste mohli optimálne kombinovať drevo s hnedouhoľnými briketami, mali by ste sa už pri plánovaní rozhodnúť pre vykurovacie teleso s roštom a popolníkom. Poraďte sa so svojím kachliarom ohľadom vhodných a osvedčených zariadení, ktoré sú určené aj na spaľovanie hnedouhoľných brikiet.

V závislosti od vyhotovenia a použitých materiálov akumuluje kachľová pec teplo podstatne dlhšie ako krbové kachle. V závislosti od inštalácie tu existuje aj možnosť vykurovania viacerých miestností súčasne.

Krátky prehľad

 • Inštaláciu vykonáva kachliar
 • Individuálne utvárateľné vyhotovenie
 • Možnosť vykurovania viacerých miestností súčasne
 • Dobrý tepelný akumulátor

Krb

Krb je rozumnou alternatívou k „otvorenému kozubu“ a vyznačuje sa podstatne lepším využívaním energie a nízkymi škodlivými emisiami. Skladá sa z priemyselne vyrábaného kovového spaľovacieho priestoru (krbová vložka) s veľkým presklením. Dajte pozor na to, aby bol vhodný pre „zmiešaný oheň“ s roštom a popolníkom, aby ste mohli kombinovať drevo a brikety.

Krb môže mať špeciálne, individuálne zhotovené obloženie alebo sa zhotovuje ako priemyselne prefabrikovaná stavebnica. Vykurovanie a odovzdávanie tepla sa uskutočňujú podobne ako pri krbových kachliach – pokiaľ je na spaľovací priestor sériovo zapojený výmenník tepla.

Krátky prehľad

 • Pevne nainštalovaný prefabrikát
 • Viditeľný oheň
 • Vyhotovenie individuálne alebo ako stavebnica
 • Viac využiteľného tepla ako pri otvorenom kozube

Sporák

Moderné sporáky na tuhé palivo – známe aj ako „sporáky na uhlie“ alebo „sporáky na drevo“– zažívajú v posledných rokoch ozajstnú renesanciu. V prvom rade slúžia na varenie a pečenie a súčasne poskytujú teplo v priestoroch, kde sú nainštalované. Sporáky sú často vybavené výškovo nastaviteľným roštom. Práve od jeho polohy závisí množstvo potrebného paliva a dĺžka horenia.

Sporáky, ktoré sa môžu používať s drevom a s hnedouhoľnými briketami, Vám ponúkajú maximálny komfort a flexibilitu. Informujte sa u svojej odbornej prevádzky.

Krátky prehľad

 • Vhodné na varenie a pečenie
 • Dajú sa kúpiť aj ako kachľové sporáky
 • Zároveň vyhrievajú aj miestnosť, v ktorej sú nainštalované
 • Výhľad na oheň

Pec na pelety

Pri bežných peciach na drevo a hnedouhoľné brikety sa pelety nedajú spaľovať kvôli svojmu povrchu, neštandardnej veľkosti a konzistencii. Tieto malé lisované produkty sa môžu spaľovať iba v špeciálne zhotovených zariadeniach na pelety.

Zo zásobníka na palivo sa pelety mechanicky prepravujú do spaľovacieho zariadenia a tam sa zapália. Správne množstvo paliva sa automaticky privádza v závislosti od určeného výkonu. Pri spaľovaní peliet sa tvorí podstatne menší plameň, ako je bežné pri štiepke a briketách. Riadené spaľovanie sa reguluje prostredníctvom ventilátora. V závislosti od výrobcu a konštrukcie sa značne môže odlišovať úroveň hlučnosti, ktorú vytvára ventilátor. Na rozdiel od väčšiny krbových kachlí si pec na pelety na svoju prevádzku principiálne vyžaduje elektrickú energiu (prúd).

Predtým, než sa rozhodnete pre zariadenie na pelety, mali by ste si vytvoriť presnú predstavu o situácii, ako je Váš región zásobovaný drevenými peletami.

Krátky prehľad

 • Vysoký stupeň automatizácie
 • Menší plameň
 • Nie je možné kombinovanie palív
 • Vyžaduje si elektrickú energiu

Kotle na tuhé palivo a vykurovacie systémy

Kotol na tuhé palivo / Kotol na uhlie

Pokiaľ má isť v prvom rade o trvalú a úspornú tvorbu tepla napr. pre menší rodinný dom, vtedy predstavujú moderné kotle na tuhé palivo a kotlové systémy zmysluplnú alternatívu. Umožňujú využívanie prirodzených nosičov energie, ako sú hnedé uhlie a drevo vo veľkom meradle a dajú sa zapojiť do uzatvorených vykurovacích okruhov. To sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom akumulačného zásobníka.

Pre moderné kotle na tuhé palivo, kotle na uhlie alebo pece na pelety je typické mimoriadne účinné spaľovanie s nízkym obsahom škodlivých emisií. Na základe vysokého stupňa účinnosti moderného vykurovacieho kotla je na tvorbu rovnakého množstva tepla potrebné podstatne menšie množstvo paliva, ako je tomu u starších kotlov.
Rovnako, ako u ústredného vykurovania na olej sa teplota vo viacerých miestnostiach dá regulovať individuálne a pohodlne, a to prostredníctvom regulačnej techniky teplovodných vykurovacích telies, príp. podlahového kúrenia. Takisto je tu aj možnosť zapojenia kotla na tuhé palivo do existujúceho systému vykurovania, napr. s kúrením s vykurovacími olejmi a s využitím solárnej energie, čím dosiahnete inovatívne hybridné vykurovanie. Takto moderný kotol na brikety nebude ponúkať iba cenovo výhodné teplo, ale aj maximálny komfort, flexibilitu a nezávislosť.

Krátky prehľad

 • Ústredné vykurovanie s obehom vody
 • Pre rodinné domy, jednopodlažné byty a živnostenské prevádzky
 • Veľmi nízke náklady na vykurovanie
 • Vďaka veľkým plniacim komorám teplo vydrží celé hodiny
 • Vysoký komfort pri obsluhe
 • Možnosť kombinovania v systémoch

Nízke škodlivé emisie a vysoká účinnosť

Forster FK 16-B „Lignite Briquette“

 • menovitý tepelný výkon 16 kW
 • stupeň účinnosti 91 %
 • potrebný ťah komína 10 Pa
 • pĺňa 2. stupeň 1. Spolkovej vyhlášky o ochrane pred emisiami

Forster Heiztechnik
Inselstraße 4
03149 Forst

Tel.: +49 (0) 3562 - 66 20 72
E-mail:
hws.forst@t-online.de

www.forster-heiztechnik.de

Ullmann UK ABK 24

 • menovitý tepelný výkon 24 kW
 • stupeň účinnosti 90 %
 • potrebný ťah komína 11 Pa
 • spĺňa 2. stupeň 1. Spolkovej vyhlášky o ochrane pred emisiami

Ullmann Haustechnik
Niedergrumbacher Str. 3a
01723 Grumbach

Tel.: +49 (0) 35204 - 65 53 0
E-mail:
info@ullmann-haustechnik.com

www.ullmann-haustechnik.com

ATMOS KC 25 S Kombiterm

 • menovitý tepelný výkon 26 kW
 • stupeň účinnosti 86 %
 • potrebný ťah komína 23 Pa
 • pĺňa 2. stupeň 1. Spolkovej vyhlášky o ochrane pred emisiami

Atmos Zentrallager
Torgauer Str. 10 -14
04862 Mockrehna

Tel.: +49 (0) 34244 - 59 46 0
E-mail:
info@atmos-zentrallager.de

www.atmos-zentrallager.de

IBC Heiztechnik – Kotol na tuhé palivo GK-1K öko profi

 • menovitý tepelný výkon 17 - 47 kW
 • stupeň účinnosti 93,5 %
 • potrebný ťah komína 10 - 16 Pa
 • pĺňa 2. stupeň 1. Spolkovej vyhlášky o ochrane pred emisiami

IBC Heiztechnik
Hospitalstraße 182
99706 Sondershausen

Tel.: +49 (0) 3632 - 66 74 70
Email:
info@ibc-heiztechnik.de

www.ibc-heiztechnik.de

Teplovodné pece

Tieto predstavujú spojovací článok medzi klasickými ohniskami na vykurovanie samostatných miestností a ozajstnými vykurovacími kotlami – teplovodné pece a krbové vložky privádzajú časť vykurovacej energie do vykurovacieho okruhu prostredníctvom výmenníkov tepla. Takto sa dá vytvárané teplo rozdeľovať do viacerých miestností. Za týmto účelom je zmysluplné použitie akumulačného zásobníka. Do tohto zásobníka spravidla privádza aj ústredné kúrenie (napr. vykurovanie olejom/plynom, tepelné čerpadlo, atď.) ohriatu vodu.

Opticky sa teplovodné ohniská často podobajú určitým základným typom, ako sú krbové kachle, krby, kachľové pece alebo sporáky na tuhé palivá. Inštalácia a plánovanie sú však podstatne nákladnejšie a v každom prípade by ich mali realizovať odborné prevádzky, ktoré s nimi majú potrebné skúsenosti. Ak máte v úmysle používať hnedouhoľné brikety, mali by ste si vyberať schválené prístroje s roštom a popolníkom.

Krátky prehľad

 • Podporuje ústredné vykurovanie
 • Zážitok ohňa ako pri klasických peciach
 • Vyžaduje si vhodnú riadiacu a regulačnú techniku
 • Inštaláciu môžu vykonávať iba profesionáli