Prawidłowe Paliwa

W zależności od rodzaju zastosowania kominka, mogą Państwo użyć jednego rodzaju paliwa lub paliwa kombinowanego. W tym celu należy przeczytać instrukcję obsługi producenta urządzenia. Można stosować tylko paliwa, które spełniają wymagania ustawowe.

Poszczególne rodzaje paliwa posiadają różne charakterystyki spalania. Należy o tym pamiętać przy obsłudze kominka.

Wybór dopuszczalnych paliw

Podpałka

Podpałka składa się z suchego, surowego drewna, jest subtelnie rozłupana na cienkie wióry o małej lub możliwie niewielkiej zawartości kory. W handlu dostępna jest w postaci gotowej do pieca, czysto zapakowana w workach raszlowych lub w folii. Zwykle długości około 200 mm.

Szczapy drewniane

Drewno jest klasycznym paliwem do każdego kominka. Ogrzewa ono piec szybko, spala się płynnie i utrzymuje romantyczne płomienie. Drewno jest zatem optymalnym paliwem, gdy palenisko ma być używane tylko na krótkie okresy. Jako drewno opałowe może być stosowane w zasadzie tylko drewno nieprzetworzone, naturalne i suche. Twarde drewno takie jak buk i dąb, ale również brzoza i drewno z drzew owocowych nadaje się  szczególnie.

Świeżo ścięte drewno nie może być spalane bezpośrednio po ścięciu ze względu na zawartą w nim wilgoć, ponieważ mokre drewno nie tylko gorzej się spala, ale ze względu na niską temperaturę spalania wyzwala również zanieczyszczenia. Tylko wystarczająco długo wyleżakowane drewno osiąga  zawartość wilgoci w ilości 20% wymaganą przez 1. Federalne Rozporządzenie o ochronie przed imisjami. Odpowiada to zawartości wody wynoszącej 25%. W tym celu drewno musi być suszone zdecydowanie rok do dwóch lat - w zależności od charakteru miejsca składowania i stanu przygotowania (cięcia i rąbania).

Optymalna do spalania jest zawartość wody w drewnie od 15 do 20%. Miernik wilgotności drewna pomoże Państwu sprawdzić zawartość wody. Drewno opałowe powinno być wolne od gleby, mchu, zarodników pleśni i innych zanieczyszczeń. Proszę na to uważać już w momencie zakupu i sprawdzić swoje miejsce składowanie tego paliwa. Proszę używać tylko szczap drewna o długości, która jest odpowiednia do Państwa komory spalania. W przypadku drewna opałowego w gotowym opakowaniu (worek raszlowy, karton) ilość w opakowaniu musi być dokładnie podana co do wagi lub objętości). Dane szacunkowe są niedopuszczalne. Systemy certyfikacji takie jak FSC i PEFC zapewniają większą pewność, że zakupione drewno opałowe pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Różne jednostki miary w przypadku szczap drewna (luzem) w porównaniu

  Metrów sześciennych (SRM)
długość szczap 33 cm
Metr sześcienny (RM)
długość szczap 33 cm
Metrów sześciennych (Fm) 
blok drewna
Buk zwyczajny 1,00 0,68 0,42
Świerk 1,00 0,62 0,40
Buk zwyczajny 1,48 1,00 0,62
Świerk 1,62 1,00 0,64
Buk zwyczajny 2,38 1,61 1,00
Świerk 2,52 1,55 1,00

Źródło: Wyciąg z: Centrum Technologii i Wydobycia, Straubing, współczynniki przeliczania określonych miar objętości dla szczap drewna

Brykiety z węgla brunatnego

Brykiety z węgla brunatnego są prasowane z suszonego, oczyszczonego węgla brunatnego bez użycia środków wiążących. Przemysłowo produkowane paliwo charakteryzuje się w przeciwieństwie do drewna opałowego swoją wysoką jednorodnością i ma stałą jakość, ciągle kontrolowaną w technice laboratoryjnej. Do postaci brykietów z węgla brunatnego przetwarzane są wyłącznie gatunki węgla brunatnego wysokiej jakości i o niskiej emisji.

Poręczne pakiety energetyczne mają znacznie dłuższy czas spalania niż paliwa drzewne i bardzo wysoką wartość opałową. Oddawanie ciepła odbywa się równomiernie i jest dobrze regulowane. Ze względu na wysoką gęstość energii brykiety węgla brunatnego nie muszą być stale dokładane i utrzymują żar przez wiele godzin. Brykiety z węgla brunatnego potrzebują wyższego ciepła startowego niż drewno i zapalają się najlepiej na już obecnym podłożu w postaci żaru. Przy tym powietrze ze spalania opływa brykiety od dołu dostając się przez ruszt w dnie paleniska. Można go stosować we wszystkich zamkniętych paleniskach/kominkach z rusztem i popielnikiem. Warunkiem jest odpowiednia kontrola i oddanie do użytku przez producenta.

Brykiety drzewne

Brykiety drzewne są produkowane z nieprzetwarzanych wiórów i trocin. Częściowo z dodatkiem skrobi (stearyna, melasa itp.) jako środka wiążącego są prasowane pod wysokim ciśnieniem. Brykiety drzewne w zależności od rodzaju produkcji i bazy surowców wykazują duże różnice w jakości.

W Niemczech mogą być spalane tylko takie brykiety drzewne, które odpowiadają niemieckiej normie DIN 51731 lub europejskiej normie EN 14961-3. Proszę przy tym uważać już przy zakupie i zażądać od sprzedawcy odpowiedniego dowodu. Na opakowaniu musi być podana dokładna ilość w opakowaniu, waga oraz objętość. Systemy certyfikacji takie jak FSC i PEFC zapewniają większą pewność, że zakupiony surowiec pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Brykiety drzewne charakteryzują się wyższą wartością opałową niż szczapy drewna i palą się porównywalnie szybko. Zapalają się one najlepiej na istniejącym podłożu z żaru. Uwaga: Wiele brykietów drzewnych rozciąga się podczas palenia i może przez to uszkodzić wnętrze. Dlatego proszę koniecznie przestrzegać instrukcji obsługi sporządzonej przez producenta urządzenia. Aby uniknąć kurzu i ścierania się należy brykiety drzewne transportować ostrożnie i powinny one być składowane w suchym miejscu.

Pelety drzewne

Pelety drzewne są cylindrycznymi sztabkami z suszonych, naturalnych resztek drewna (trociny, wióry, resztki drewna leśnego). Częściowo z dodatkiem skrobi (stearyna, melasa itp.) jako środka wiążącego są prasowane pod wysokim ciśnieniem. Mają one długość 10 i 30 mm a średnicę 6-8 mm. Mogą być stosowane wyłącznie w odpowiednich sprawdzonych urządzeń z napędem elektrycznym przystosowanych do techniki spalania peletu.

Wymagania jakościowe dla standaryzowanego paliwa są określone w europejskiej normie EN 14961- 2. Wartości wynikające z normy europejskiej są przekładane na nową certyfikację ENplus. Proszę przy tym już przy zakupie uważać na odpowiednie oznakowanie i zażądać od sprzedawcy odpowiedniego dowodu.

Pelety drzewne mają wyższą wartość opałową niż szczapy drewna i spalają się krótkim płomieniem. Pelety można otrzymać przeważnie w  workach 15 kg lub w dużych pojemnikach do centralnego ogrzewania. Ponadto są one pompowane od branżowych sprzedawców paliwa również za pomocą cystern bezpośrednio do magazynu, silosu lub do zbiornika na pelet. Wskazana ostrożność w transporcie i składowaniu worków z peletem. Aby uniknąć kurzu i ścierania się worki należy transportować ostrożnie i powinny one być składowane w suchym miejscu.

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny jest dostępny w różnej jakości i różnych odmianach. W domowym spalaniu należy zasadniczo stosować tylko produkty o niskiej zawartości siarki (<1%) i popiołu. W zależności od wielkości ziarna węgiel dla domu jest oferowany w rozmiarach Groszek (5-25mm), Orzech (25-90mm) lub Kostka (70-200mm). Wartość opałowa waha się w zależności od rodzaju między 22 a 32 MJ / kg (antracyt). Ponadto w specjalnym handlu branżowym dostępne są także brykiety węgla kamiennego (Extracit, Ancit) jak też koks z węgla kamiennego.

Ważne: Produkty węgla kamiennego mogą być stosowane jedynie w szczególnie do tego celu przetestowanych i zatwierdzonych urządzeniach grzewczych. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę zapłonu konieczne jest bardzo wysokie ciepło startowe w celu czystego spalania. Ze względu na niski udział lotnych składników węgiel kamienny spala się bardzo krótkim płomieniem i wyróżnia się bardzo długim czasem spalania.

Koniecznie przestrzegaj wskazówki i instrukcję obsługi producenta sprzętu. Nienadające się paliwo lub przepełnienie może poważnie uszkodzić urządzenie grzewcze. Słaba jakość węgla kamiennego i niewłaściwa obsługa może doprowadzić do tworzenia się żużlu, wysokich emisji i wzrostu kosztów konserwacji.

Niedopuszczalne są na przykład

 • Wilgotne drewno z zawartością wody > 25%
 • Impregnowane drewno
  • Drewno impregnowane konserwantami do drewna
  • Drewno malowane, lakierowane lub pokryte inną warstwą
  • Sklejka, płyty wiórowe, płyty pilśniowe lub płyty klejone inaczej
 • Brykiet z kory
 • Podpałka parafinowa
 • Wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne
 • Każda forma odpadów

Wykorzystanie paliw niezatwierdzonych prowadzi ze względu na bardzo wysoką emisję do negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i do skarg ze strony sąsiedztwa. Powstałe zanieczyszczenia mogą do tego szkodzić kominkowi i kominowi i pociągnąć za sobą wysokie koszty remontu.