Značka REKORD

Zatímco se briketárny v uhelném revíru v Porýní dohodly již v roce 1904 na jednotném názvu svých produktů „Union“, v oblasti Lužice žádná taková jednota nepanovala. Názvů byla naopak přehršel: majitelé továren své brikety například rádi pojmenovávali po svých dcerách – například brikety Ilse nebo Victoria – nebo se naopak snažili ve značce vyjádřit své politické smýšlení (např. brikety „Fürst Bismarck“) či charakterizovat přednosti produktu („Kraft-Briketts“).

Po vzniku Německé demokratické republiky mnoho názvů a značek vymizelo. Brikety se pojmenovávaly jednoduše podle závodu, kde se vyráběly. O něco později byla tato jména nahrazena pouhými zkratkami, které dokázali rozšifrovat pouze znalci. Prosadit výrobky bez jakékoliv značky bylo nicméně obtížné, a to především v exportu. Proto se na začátku šedesátých let vypsala ideová soutěž na nový název produktu. V této soutěži vyhrál návrh výrobce briket Hanse-Jochena Hampela. Ten navrhl nazvat brikety „Rekord“. Hampel dostal za vítězství v soutěži 500 marek a východoněmecké brikety konečně své vlastní jméno!

V roce 1961 byla značka s logem registrována a REKORD se od té doby považuje za symbol energetického zdroje, který splňuje nejvyšší standardy kvality. Ve stejné době spatřil ostatně světlo světa i červený čertík, který se stal maskotem nové značky. Tato sympatická figurka s lišáckým úsměvem doprovází značku REKORD dodnes.

Po pádu komunismu se nad značkou „REKORD“ – podobně jako nad spoustou dalších – vznesl otazník. Protože však z různých anket vyplynulo, že je tato značka ve východní části Německa dobře etablovaná, upustilo se od jakékoliv snahy produkt přejmenovat. Hnědouhelné brikety, značka „REKORD“ a červený čertík patří v podvědomí mnoha lidí prostě k sobě a na tom se nic nezměnilo ani půl století, které od vzniku značky uplynulo. Snažíme se, aby to platilo i nadále a aby REKORDKY byly stejně úspěšné v budoucnu jako na počátku své historie.