Voľne sypaný sortiment

Rozmanitosť značky REKORD – prispôsobí sa vašim ohniskám a individuálnym požiadavkám na vykurovanie. Náš nebalený sortiment ako voľne sypaný tovar alebo tovar plnený do vriec u vášho špecializovaného predajcu. Ideálny pre tých, ktorí spotrebujú veľké množstvo paliva a majú k dispozícii väčší sklad so zásobami.

vysoká výhrevnosť ≥ 5,3 kWh/kg
dlhá doba horenia
pekný plameň
dlhé udržiavanie sálania

 

REKORD brikety „sypané“ GB186

Optimálne pre väčšie spaľovacie priestory.
Pekný plameň v krboch

Dĺžka brikety ca 182 mm
Výška brikety ca 47 mm
Hrúbka brikety ca 63 mm
Číslo položky 515
Kód EAN 4020748410011

 

REKORD briketa celá G156

Optimálne pre väčšie a stredne veľké spaľovacie priestory.
Vysoká tvarová stabilita pri horení

Dĺžka brikety ca 156 mm
Výška brikety ca 63 mm
Hrúbka brikety ca 45 mm
Číslo položky 513
Kód EAN 4020748810019

 

REKORD briketa polovičná H105

Pre stredne veľké a malé spaľovacie priestory.
Dobrá sypkosť pri uskladnení

Dĺžka brikety ca 105 mm
Výška brikety ca 73 mm
Hrúbka brikety ca 44 mm
Číslo položky 551
Kód EAN 4020748910016

 

REKORD briketa štvrtinová V52

Ideálna pre (polo-)automaticky obsluhované kotle.
Veľmi dobrá zápalnosť vďaka veľkému povrchu.

Dĺžka brikety ca 52 mm
Výška brikety ca 61 mm
Hrúbka brikety ca 40 mm
Číslo položky 571
Kód EAN 4020748110010

 

Orientačné hodnoty analýzy (dlhodobé priemerné hodnoty)

Voda 19 %
Popol 4,5 %
Síra 0,7 %
Výhrevnosť 19 MJ/kg *

* zodpovedá 5,3 kWh/kg a 4.539 kcal/kg

Lužické brikety REKORD sa lisujú z vysušeného a upraveného hnedého uhlia, bez použitia spojív. Vykazujú konštantne vysokú kvalitu, ktorá je neustále sledovaná v technických laboratóriách. Pri kúpe si všímajte názov značky „REKORD“ ako poznávací znak vysoko kvalitných brikiet, univerzálneho paliva z Lužíc.