Tipy na úsporu energie

Úsporu pri vykurovaní pocítite najviac

Najväčšia časť energie spotrebovanej v domácnosti (približne 65 %) pripadá na vykurovanie. Tu sa šetrenie opláca najviac. Pritom však nemusí nikto mrznúť.

Každý stupeň, ktorý nepridáte, ušetrí až 6 % energie.

Preto by ste mali v nasledovných priestoroch dbať na správnu teplotu - 24 °C v kúpeľni, 16 – 18 °C v spálni a na chodbe, 18 – 20 °C v kuchyni, 20 – 22 °C v jedálni a v obytných priestoroch. Nábytok alebo záclony, ktoré sa nachádzajú pred vykurovacími telesami, Vám odoberajú až do 15 % odovzdávaného tepla.

Vypnutie kúrenia pri dlhšej neprítomnosti

Pri dlhšej neprítomnosti môžete znížiť teplotu vykurovania alebo – ešte lepšie – nastaviť termostatický ventil do polohy protimrazovej ochrany (táto je väčšinou označená hviezdičkou - *). Pri jedno- až dvojdňovej neprítomnosti nastavte priemernú teplotu na 15 °C, pri dlhšej neprítomnosti na 12 °C. Ani spálne a hosťovské izby nie je potrebné vždy vykurovať spolu s ostatnými miestnosťami.

Regulácia vykurovania s riadením v závislosti od zmien počasia Vám pomôže ušetriť energiu. Avšak nikdy by ste nemali nechať Vaše miestnosti úplne vychladnúť.

V noci teplotu znížte a a „vyhoďte“ menej peňazí

V noci môžete a aj by ste mali teplotu v miestnostiach znížiť až do 5 °C. Tým ušetríte energiu, ktorá by inak ostala nevyužitá. So znižovaním teploty v miestnostiach môžete začať už dve hodiny predtým, ako pôjdete spať. Inteligentné, príp. dobre regulovateľné riadiace systémy vykurovania Vám v tom pomôžu.

Odvzdušnite vykurovacie teleso

Ak sa vykurovacie teleso napriek odkrútenému termostatickému ventilu už správne nerozohrieva, pravdepodobne sa v ňom v priebehu obdobia, keď sa nekúrilo, vytvorila vzduchová medzera. V takom prípade je potrebné vykurovacie teleso odvzdušniť – zatvorte termostatický ventil, otvorte odvzdušňovací ventil na vykurovacom telese, pridržte pod ním nádobu a počkajte, kým nezačne vytekať voda. Potom odvzdušňovací ventil opäť zatvorte a termostatický ventil nastavte do východiskovej polohy.

Riadené prevzdušňovacie a odvzdušňovacie zariadenia

Spolu so zariadeniami na spätné získavanie tepla sa nezávisle od okien starajú o neustály prívod čerstvého vzduchu a odvádzanie spotrebovaného vzduchu. Prach a hluk ostávajú vonku a teplo obsiahnuté v upotrebenom vzduchu sa opäť prenáša do privádzaného vzduchu.

Ak chcete vetrať, okná nestavujte na „vyklápačku“

Ak sa má uskutočniť úplná výmena medzi spotrebovaným vlhkým vnútorným a čerstvým vonkajším vzduchom, mali by sa okná pri vetraní otvárať vždy naplno. Vždy ráno vyvetrajte riadne všetky miestnosti, v závislosti od ročného obdobia v trvaní od 5 do 30 minút, v zime krátko a v lete dlho. Za týmto účelom kúrenie v priebehu vetrania vypnite. Ideálne je vyvetrať miestnosti v priebehu dňa v závislosti od ich využívania a od ročného obdobia dokonca tri až štyrikrát.

Vonkajšie žalúzie a okenice musia byť zatvorené

Keď sú zatvorené, udržiavajú teplo v miestnostiach a poskytujú lepšiu ochranu pred chladom.

Keď sú zatvorené, udržiavajú teplo v miestnostiach a poskytujú lepšiu ochranu pred chladom.

Chrániče proti prievanu a lapače tepla

Dvere by, samozrejme, mali čo najlepšie tesniť, aby sa teplom nemrhalo, ale niekedy predsa len popod dvere od bytu trocha preťahuje. Pred takýmto únikom tepla sa môžete chrániť pomocou lapačov tepla alebo chráničov proti prievanu. Môžete si, samozrejme, namontovať aj doplnkový mechanizmus proti úniku tepla (Kältefeind)* alebo osadiť úplne nové dvere, ale chrániče proti prievanu a lapače tepla sú dobrým a rýchlym riešením, ako ušetriť náklady na vykurovanie bez potreby konštrukčných zmien.
*Mechanizmus proti úniku tepla (Kältefeind) sa montuje pod dvere. Automatický mechanizmus pri otváraní dverí pridvihne tesnenie dverí a keď sa dvere znova zatvoria, bude tesnenie priliehať k zemi ešte nepriepustnejšie.

Utesnite svoje okná a dvere

Ak Vaše okná a dvere nie sú úplne utesnené, utesnite ich pomocou samolepiacich tesniacich pások. Tieto pásky sa prispôsobia otvoreným miestam a takto ich vyplnia. Samozrejme, nie sú takým dobrým riešením ako nové tesnenia, ale už za málo peňazí ponúkajú rýchlu pomoc, aby neunikalo väčšie množstvo vzácnej energie na vykurovanie.
(Pozor pri priestoroch vykurovaných kachľami! Oxid uhoľnatý, ktorý tu môže pri spaľovaní vznikať, musí mať možnosť úniku z miestnosti!)

Nové kúrenie alebo tepelná izolácia

V prípade, že má kúrenie už viac ako 10 rokov alebo ak plánujete sanačné práce, vtedy by sa vždy malo zvážiť zaobstaranie nového systému vykurovania – napríklad kondenzačného kotla – a zlepšenie tepelnej izolácie. Izoláciou vonkajších stien, pivnice a podkrovia a tiež montážou okien s tepelno-izolačným zasklením sa dajú ušetriť až dve tretiny vykurovacej energie. Takéto sanačné práce by mali vždy vykonávať špecialisti. Aj malé chyby by mohli vo veľkej miere znížiť izolačný účinok a spôsobiť škody na stavbe.

Tipy pre profesionálov

Pre tých z Vás, ktorí sami vlastnia vykurovacie systémy alebo takýto systém prevádzkujú, máme k dispozícii ešte ďalšie tipy:

Pravidelne nechajte prekontrolovať systém ústredného vykurovania

Systémy ústredného vykurovania je potrebné pravidelne kontrolovať a vykonávať na nich údržbu. K tomu patrí aj kontrola, či sa v systéme nenachádza vzduch, a takisto kontrola správneho nastavenia horákov.

Vykurovacie kotle dajte raz za rok vyčistiť

Keďže nánosy sadzí v kotli zvyšujú teploty spalín a spotrebu energie, mali by sa vykurovacie kotle raz ročne vyčistiť, a to vždy pred vykurovacou sezónou.

V priebehu vykurovacej sezóny dbajte na to, aby

  • boli vykurovacie telesá v nevyužívaných miestnostiach nastavené na nízky stupeň vykurovania,
  • bolo správne vykonané bežné nastavenie pre dennú prevádzku a nočné zníženie teploty,
  • podľa možností vnútorná teplota vo vykurovanej miestnosti nepresiahla 18 °C,
  • bol správny tlak vo vykurovacom systéme,
  • teplota teplej vody neprekročila hodnotu 69°C a
  • aby sa teplota napájania zhodovala s požadovanou hodnotou.

Vykurovacie a teplovodné potrubia

Vykurovacie a teplovodné potrubia, ktoré sú v pivnici nesprávne nainštalované alebo nemajú dobrú izoláciu, spôsobujú značné straty energie a niekedy vedú aj k neželanému zahrievaniu pivničných miestností. Vykurovacie a teplovodné potrubia by mali byť dobre izolované a mali by zodpovedať prinajmenšom predpisom vyhlášky o úspore energií. Z izolačných opatrení získate rovnaký cenový profit, najmä keď si ich dokážete vykonať sami – materiál na izoláciu stojí približne 6 – 12 € na meter. Ak montážou poveríte odborníka, cena stúpne približne na dvojnásobok – najmä vtedy, keď je v potrubnom systéme veľa ohybov a uzatváracích ventilov.