Produkty

Hnedouhoľné brikety značky REKORD predstavujú vysoko kvalitné palivo určené pre krbové kachle, kachľové pece a kotle na tuhé palivá. Majú mimoriadnu výhrevnosť, produkujú nízke množstvo dymu, horia pekným plameňom a dlho udržiavajú sálanie. Brikety REKORD sa vyrábajú z domáceho hnedého uhlia bez spojív a konštantne vykazujú vysokú kvalitu.

vysoká výhrevnosť ≥ 5,3 kWh/kg
dlhá doba horenia
pekný plameň
dlhé udržiavanie sálania

 

Produkty REKORD

balený sortiment

Produkty REKORD

voľne sypaný sortiment