Produkty

Hnedouhoľné brikety značky REKORD predstavujú vysoko kvalitné palivo určené pre krbové kachle, kachľové pece a kotle na tuhé palivá. Majú mimoriadnu výhrevnosť, produkujú nízke množstvo dymu, horia pekným plameňom a dlho udržiavajú sálanie. Brikety REKORD sa vyrábajú z domáceho hnedého uhlia bez spojív a konštantne vykazujú vysokú kvalitu.

vysoká výhrevnosť≥ 5,3 kWh/kg
vysoká výhrevnosť
≥ 5,3 kWh/kg

dlhá doba horenia
dlhá doba horenia

pekný plameň
pekný plameň

dlhé udržiavanie sálania
dlhé udržiavanie sálania