Naše produkty

Hnědouhelné brikety značky REKORD znamenají kvalitní palivo pro krbová a kachlová kamna i kotle na pevná paliva. Tyto brikety mají vynikající výhřevnost, produkují malé množství kouře a navíc se mohou pochlubit krásnými plameny a dlouho trvajícím žhnutím. Naše brikety se vyrábí z uhlí, které se těží nedaleko českých hranic. Nepřidává se do nich při lisování žádné pojivo a mají konstantně vysokou kvalitu!

vysoká výhřevnost≥ 5,3 kWh/kg
vysoká výhřevnost
≥ 5,3 kWh/kg

dlouhá doba hoření
dlouhá doba hoření

krásný plamen
krásný plamen

dlouhotrvající žhavé uhlíky
dlouhotrvající žhavé uhlíky