Plánovanie ohniska

Cítiť pohodu a útulnosť, zohriať telo i dušu – a zároveň znížiť náklady na vykurovanie – existuje dosť dobrých dôvodov na to, aby ste si zaobstarali moderné ohnisko. Ktoré vykurovacie teleso je pre Vás to pravé, závisí od Vašich osobných požiadaviek. Pre Vašu orientáciu uvádzame nasledovné aspekty. Rozhodne by ste si mali dať poradiť od odborníka už pri plánovaní!

Prečo ohnisko?

 • Chcem ohnisko používať iba zriedka a krátkodobo alebo má toto zariadenie slúžiť ako doplnkové kúrenie?
 • Koľko tepla budem potrebovať - čo chcem vykurovať?
 • Má sa vykurovať iba miestnosť, kde je teleso nainštalované alebo aj priľahlé miestnosti či celá obytná plocha?
 • Záleží mi na tom, aby som mal výhľad na oheň?
 • Čo je pre mňa osobne príjemnejšie – odovzdávanie tepla prostredníctvom konvekčného ohrievania, sálania alebo mám záujem o obidve?
 • Chcem používať iba jeden druh paliva alebo chcem kombinovať viaceré palivá? Má ohnisko, o ktoré mám záujem, aj spaľovací rošt a popolník?

Koľko môže také ohnisko stáť?

 • Hľadám cenovo výhodný model alebo je pre mňa dôležité zaobstarať si produkt vo vysoko kvalitnom vyhotovení a s dlhou životnosťou?
 • Chcem ostať priestorovo nezávislý alebo som rozhodnutý dlhodobo bývať v mojom terajšom príbytku?
 • Je pre mňa dôležité remeselné vyhotovenie podľa mojich vlastných individuálnych požiadaviek alebo mi postačí sériovo vyrábaný model?
 • Spĺňa údajná „výhodná akciová ponuka“ skutočne všetky platné požiadavky?
 • Aké dodatočné náklady budú ešte potrebné napr. na prídavný komín?
 • Nakoľko je pre mňa dôležitý zákaznícky servis výrobcu, keď raz niečo nebude fungovať?

Sú splnené vonkajšie predpoklady?

 • Môžem používať existujúci komín pre svoje nové plánované ohnisko?
 • Mám k dispozícii povolenie prenajímateľa alebo vlastníka?
 • Má podlaha miestnosti, kde sa má teleso nainštalovať, dostatočnú nosnosť?
 • Dajú sa splniť všetky požiadavky na protipožiarnu ochranu?
 • Sú naplánované alebo prítomné vetracie zariadenia, ktoré by mohli ovplyvňovať prevádzkovanie ohniska?
 • Môžem vôbec vo svojej obytnej zóne prevádzkovať ohnisko na tuhé palivá?

Kto mi poradí?

 • Pred kúpou ohniska sa dobre poraďte so svojím kominárom.
 • Nechajte si dôkladne poradiť v odbornej prevádzke.
 • Riaďte sa návodom na obsluhu od výrobcu vykurovacieho telesa.