Životné prostredie

Ten, kto si myslí, že romantický oheň v kozube a ochrana životného prostredia nejdú dohromady, ten sa mýli. Moderné ohniská sú v dnešnej dobe vybavené takou technikou spaľovania, ktorá pracuje účinne a zároveň udržiava nízke škodlivé emisie. Predpokladmi na to sú správna obsluha vykurovacieho telesa a výber vhodných druhov paliva.

Tipy na úsporu energie

Správne vykurovanie