Špecializovaná predajňa

KBU, s.r.o.

Žitná 13
010 01 ŽILINA

Tel.: +421 41 5166 373

www.KBUbrikety.sk