Impressum

Obsahová zodpovednosť

Za túto webovú stránku je zodpovedná Lausitz Energie Bergbau AG. Lausitz Energie Bergbau AG je akciová spoločnosť v súlade s nemeckým právnym poriadkom.

Poštová adresa

Lausitz Energie Bergbau AG
Leagplatz 1
03050 Cottbus
Telefón: +49(0) 3564 694100
Telefax: +49(0) 3564 692947
E-Mail: info@leag.de

Predstavenstvo

Thorsten Kramer - predseda Rady
Dr. Markus Binder
Dr.-Ing. Philipp Nellessen
Jörg Waniek

Číslo v obchodnom registri

HRB 3326 Okresného súdu v Cottbuse

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

DE 164431732

Technická realizácia a programovanie

INPETHO MedienProduktion GmbH
Parzellenstraße 27-28 | 03050 Cottbus
Tel: +49 (0)355-47 81 95-0
Fon: +49 (0)355-47 81 95-1

www.inpetho.net

info@inpetho.net

Právne údaje

Žiadna záruka za obsahy

Všetky údaje a informácie, ktoré sa nachádzajú na našich internetových stránkach, prešli starostlivým rešeršovaním a overením spoločnosti Lausitz Energie Bergbau AG alebo tretích strán. Lausitz Energie Bergbau AG ani tretie strany však nemôžu ručiť za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. To platí aj pre internetové stránky iných poskytovateľov telekomunikačných služieb, na ktoré sa dostanete prostredníctvom hyperlinku a za ktorých obsah nepreberá Lausitz Energie Bergbau AG žiadnu zodpovednosť.

Žiadne poradenstvo

Informácie nachádzajúce sa na internetových stránkach nepredstavujú individuálne poradenstvo a takéto poradenstvo nemôžu ani nahradiť. Ak máte záujem o individuálne poradenské rozhovory, naši spolupracovníci sú Vám k dispozícii.

Používanie internetových stránok

Obsah a grafické stvárnenie internetových stránok sú autorsky chránené. Na reprodukciu stránok alebo ich obsahov je potrebný predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Lausitz Energie Bergbau AG. To platí pre prípad, keď reprodukcia nie je bez takéhoto súhlasu zákonne povolená.

Autorské práva

Všetky texty, obrázky, grafické animácie, videá, hudba, tóny a ďalší materiál, nachádzajúce sa na týchto stránkach, sú autorsky chránené spoločnosťami Lausitz Energie Bergbau AG, príp. príslušnými dcérskymi spoločnosťami. Lausitz Energie Bergbau AG si vyhradzuje autorské práva na výber, koordináciu a prezentáciu materiálu na týchto stránkach. Rovnako nie je dovolené kopírovať tento materiál na komerčné účely, ani ho upravovať či prepájať s inými stránkami.