Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací o používání cookies

Co jsou kotlíkové dotace

Celorepublikový dotační program na výměnu nevyhovujících kotlů pro rodinné domy za moderní způsoby vytápění, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Výzva se týká výměny zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní a modernější zdroje. Peníze na obnovu kotlů obdrží kraje, které je poté rozdělí mezi domácnosti. Celkové se bude jednat o 9 miliard korun v následujících zhruba třech letech. Do roku 2020 budou vyhlášeny celkem 3 výzvy vždy po 3 miliardách Kč a účast je umožněna všem krajům, které se do programu zapojí.
Za tuto výše uvedenou částku je v plánu výměna 80.000 starých neekologických kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní ekologické zdroje vytápění.

Podporu až do výše 150.000 Kč je možné získat na:

 • kotel na pevná paliva (dřevozplyňovací kotel na kusové dřevo, automatický kotel na pelety a automatický kotel na uhlí nebo jejich kombinace, takže třeba i zplyňovací kotel na hnědouhelné brikety)
 • tepelné čerpadlo (země - voda, vzduch - voda, voda - voda)
 • plynový kondenzační kotel
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (pouze jako doplněk k jednomu ze tří typů zdrojů výše)

Pro koho je Kotlíková dotace určena

Oprávněným žadatelem je fyzická osoba občan, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek- není tedy možno žádat pro panelové a činžovní domy. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dle Českého statistického úřadu se nachází v ČR zhruba 520.000 domácností, kde topí pevnými palivy a z toho je asi 350.000 domácností, kde se topí v neekologických neefektivních kotlích.

Na co je možné čerpat dotaci

Maximálně může majitel domu dodat podklady, ze kterých bude hrazena dotace, do výše 150.000 Kč (a protože je nejvyšší dotace 85 %, tak je maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Na všechny tyto investice můžete čerpat dotace:

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření
 • úpravy spalinových cest
 • tzv. mikroopatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. do 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy nebo projektová dokumentace

Výše podpory

U kotle výhradně na uhlí můžete získat dotaci až 70 %, u kombinovaného (uhlí + biomasa) a plynového kotle kotle je to 75 % a u kotlů výhradně na biomasu a tepelných čerpadel je to pak 80 %. Maximálně může majitel domu dodat podklady, ze kterých bude hrazena dotace, do výše 150.000 Kč (a protože je nejvyšší dotace 85 %, tak je maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Povinnost následujících energetických opatření (mikroopatření)

Pokud dům, který vlastníte, nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (mikroopatření):

Číslo opatření a typ opatření:
1) Zateplení střechy nebo půdních prostor
2) Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3) Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4) Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5) Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6) Dílčí výměna oken
7) Výměna vstupních a balkonových dveří
8) Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9) Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Zdroj: vlastní zpracování dle: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/